START

Applied Linguistics Papers jest kwartalnikiem wydawanym w formie elektronicznej w procedurze peer review. Czasopismo poświęcone jest wszystkim działom szeroko pojętej lingwistyki stosowanej. Na jej łamach publikujemy teksty poruszające zagadnienia związane z aplikatywnie ukierunkowanymi rozważaniami i badaniami z zakresu:
     •  glottodydaktyki
     •  translatoryki
     •  lingwistyki języków specjalistycznych
     •  lingwistyki legislatywnej
     •  komunikologii
     •  komunikologii specjalistycznej.
Applied Linguistics Papers publikuje teksty w języku polskim, angielskim i niemieckim. Czasopismo jest wydawane na licencji CC BY-NC-ND.
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40.
ISSN 2544–9354
Czasopismo ukazuje się online, kwartalnie, w sposób ciągły.
Bazy (dla Lingwistyka Stosowana i Applied Linguistics Papers):
 •  CEJSH – (Applied Linguistics Papers) – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 •  CEJSH – (Lingwistyka Stosowana) – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 •  BazHum (Applied Linguistics Papers) – Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych
 •  BazHum (Lingwistyka Stosowana) – Baza Czasopism Humanistycznych i Społecznych
 •  POLindex –  Polska Baza Cytowań
 •  Index Copernicus International – ICI Journals Master List.

Założyciel
prof. dr hab. Sambor Grucza

Wydawca
Wydział Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytet Warszawski
e-mail: alp@uw.edu.pl