RADA NAUKOWA

Przewodniczący

prof. Jerzy Żmudzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) [link]

Członkowie

prof. Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski) [link]
prof. Christian Efing (Bergische Universität Wuppertal) [link]
prof. Stanisław Gajda, czł. rzecz. PAN (Uniwersytet Opolski)

prof. dr h.c. mult. Franciszek Grucza, czł. rzecz. PAN (Społeczna Akademia Nauk)
prof. Stephanie Haberzettl (Universität des Saarlandes) [link]
prof. Silvia Hansen-Schirra (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) [link]

prof. Elżbieta Jamrozik (Uniwersytet Warszawski) [link]
prof. Jolanta Lubocha-Kruglik (Uniwersytet Śląski) [link]
prof. Magdalena Olpińska-Szkiełko (Uniwersytet Warszawski) [link]

prof. Thorsten Roelcke (Technische Universität Berlin) [link]
prof. Aldona Sopata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) [link]
prof. Nadine Thilemann (Wirtschaftsuniversität Wien) [link]
prof. Jianhua Zhu (Tongji University, Shanghai)