RECENZENCI

LISTA RECENZENTÓW (ZEWNĘTRZNYCH)

2017
prof. Paweł Bąk (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. Christian Efing (Bergische Universität Wuppertal)
prof. Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski)
prof. Beata Mikołajczyk (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. Christoph Rösener (Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
prof. Aldona Sopata (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. Mariola Wierzbicka (Uniwersytet Rzeszowski)