REDAKCJA

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]

Z-ca redaktora naczelnego
dr hab. Monika Płużyczka (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
Asystenci redaktora naczelnego
dr Anna Bonek (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
dr Alicja Sztuk (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
Redaktorzy tematyczni
translatoryka i translodydaktyka: dr hab. Monika Płużyczka (Uniwersytet Warszawski)
glottodydaktyka: dr Ilona Banasiak (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
lingwistyka legislacyjna: dr Anna Bonek (Uniwersytet Warszawski)
terminologia: dr Alicja Sztuk (Uniwersytet Warszawski)
komunikologia specjalistyczna: dr Michał Wilczewski (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]