REDAKCJA

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Sambor Grucza (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]

Z-ca redaktora naczelnego
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
Asystenci redaktora naczelnego
dr Magda Żelazowska-Sobczyk (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
Redaktorzy tematyczni
translatoryka i translodydaktyka: dr hab. Monika Płużyczka, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
glottodydaktyka: dr Ilona Banasiak (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]
lingwistyka stosowana: dr Anna Bajerowska (Uniwersytet Warszawski) [o mnie]