KONTAKT

dr Alicja Sztuk
Applied Linguistics Papers
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 4
02-678 Warszawa

e-mail: alp@uw.edu.pl