KONTAKT

dr Magda Żelazowska-Sobczyk
Applied Linguistics Papers
Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Uniwersytet Warszawski
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

e-mail: alp@uw.edu.pl