Applied Linguistics Papers 27/ 3 (2023)

TABLE OF CONTENTS

Articles

Transferencja wiedzy specjalistycznej w zakresie Funduszy Europejskich 2021–2027,
Anna BAJEROWSKA, 1–11 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.3.pp.1-11

Przetechnologizowanie w nauczaniu języków obcych, Agnieszka JANKOWIAK, 12–21 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.3.pp.12-21

Gry cyfrowe a nauczanie języków obcych – próba podsumowania dwudziestu lat badań
i nowe perspektywy, Krzysztof KOTUŁA, 22–33 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.3.pp.22-33

Kilka uwag o tłumaczeniu piosenek na marginesie rozważań nad przekładem utworu
Toss a coin to your witcher na język polski i niemiecki, Emil LESNER, 34–49 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.3.pp.34-49

Aspekty terminologiczne w programach studiów kształcących tłumaczy,
Anna MAŁGORZEWICZ, 50–65 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.3.pp.50-65

Assessing the use of self-regulatory oral communication strategies by Polish learners of
Spanish: The feasibility of adapting the OCSI, Patrycja NOWAK, Jakub PRZYBYŁ,
66–77 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.3.pp.66-77 

Słowotwórstwo jako przedmiot szkolny dla rodzimych użytkowników języka
vs. w zakresie nauczania języka niemieckiego jako obcego, Janusz STOPYRA, 78–89 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.3.pp.78-89

Reports

Sprawozdanie z 30. Konferencji Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej, 14–15
kwietnia 2023 r., Poznań, Magda ŻELAZOWSKA-SOBCZYK, 90–92 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.3.pp.90-92