ARCHIWUM

Poprzednikiem Lingwistyki Stosowanej było czasopismo o nazwie Przegląd Glottodydaktyczny, powołane do życia w 1978 roku z inicjatywy profesora Franciszka Gruczy. Prof. F. Grucza prowadził czasopismo jako redaktor naczelny do roku 2006. W latach 2006-2009 funkcję redaktora naukowego Przeglądu Glottodydaktycznego pełnił prof. Sambor Grucza. W roku 2009 uznaliśmy, że zakres tematyczny czasopisma rzeba rozszerzyć. W tym duchu utworzylismy nowe czasopismo, Lingwistyka Stosowana, które formalnie zastapiło Przegląd Glottodydaktyczny.

Łącznie ukazało się 26 numerów Przeglądu Glottodydaktycznego – 20 zeszytów pod redakcją prof. F. Gruczy, 6 zeszytów pod redakcją prof. S. Gruczy. Chcąc zachować ponad 30-letni dorobek Przeglądu Glottodydaktycznego zamieszcamy w tym miejscu spisy treści wszytkich 26. zeszytów razem z angielskojęzycznymi abstraktami poszcegolnych artykułów.