Applied Linguistics Papers 25/ 2 (2018)

[TOM / VOLUME]

TABLE OF CONTENTS

Multilingualism

Linguistic Explorations of Multilingualism
Azamat AKBAROV, 1–10 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.1-10

A Multilingual Speaker in Global Aviation Communication
Anna P. BOROWSKA, 11–19 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.11-19

Effects of the Linguistic Context on Identity Relevant Self-Characterization in Bilinguals
Zoltán KONDÉ, József PÁNTYA, Zoltán DÓSA, Tünde POLONYI, 21–36 [PDF] https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.21-36

The Dialectics of Hinglish: A Perspective
Nidhi NEMA, Jagtar Kaur CHAWLA, 37–51 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.37-51

Delivering Multilingual Schools – Emergence and Development of Language Beliefs in Immigrant Teachers
Galina PUTJATA, 53–69 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.53-69

CLIL’s Role in Facilitating Intercultural Learning
Piotr ROMANOWSKI 71–87 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.71-87

The Order of Emergence of the Morphological Markers of Temporal Expression in the Croatian EFL Learners’ Longitudinal Speech Production Data
Mirjana SEMREN, 89–106 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.89-106

Glottodidactics

What Foreign Language Teachers Should Know about Language Attrition
Małgorzata SZUPICA-PYRZANOWSKA, Katarzyna MALESA, 107–121 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.107-121

Linguistics

Basic terminology of eye-tracking research
Agnieszka ANDRYCHOWICZ-TROJANOWSKA, 123–132 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.123-132

New Pathways to Terminological Minimum
Marek ŁUKASIK, 133–168 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.133-168

Frazeodydaktyka i frazeotranslacja jako nowe dyscypliny frazeologii stosowanej
Monika SUŁKOWSKA, 169–181 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.169-181

Tytuły w polskojęzycznych opisach przypadków medycznych – wstęp do badań
Magda ŻELAZOWSKA-SOBCZYK, Magdalena ZABIELSKA, 183–202 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.183-202

Book Reviews

Andrzej Kątny (red.), Studia Germanica Gedanensia 37: Kontrastive Linguistik und Interkulturelle Kommunikation. Sprach- und Kulturkontakte. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2017, 238 S.
Joanna PĘDZISZ, 203–206 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.2.pp.203-206