Lingwistyka Stosowana 21: 1/2017

[TOM / VOLUME]

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENCE

ARTYKUŁY / ARTICLES

Lingwistyka / Linguistics

Anna BAJEROWSKA
Ontologie terminologiczne jako cyfrowe reprezentacje wiedzy, 1–8 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.1-8

Magdalena FILAR
Metafory konwencjonalne i kreatywne w dyskursie migracyjnym – analiza semantyczno-pragmatyczna, 9–21 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.9-21

Mirosław GAJER
Czy zagadkowy dysk z Fajstos w istocie zawiera odciśnięty w glinie zapis tekstu w pewnym języku naturalnym?, 23–37 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.23-37

Elżbieta JENDRYCH
Metaphoric expressions in business communication, 39–53 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.39-53

Magdalena LISIECKA-CZOP
Słowniki dwujęzyczne i ich użytkownicy w świetle recenzji konsumenckich na portalach internetowych, 55–70 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.55-70

Jolanta LUBOCHA-KRUGLIK
Strategie komunikacyjne w dyskursie prawniczym (na materiale mów obrończych F. Plewaki), 71–81 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.71-81

Jan B. ŁOMPIEŚ
Na marginesie metawiedzy i metakompetencji tekstotwórczej naukowca, 83–94 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.83-94

Grzegorz PAWŁOWSKI
Od ‚ψάλτης‘ do ‚כנוֹר◌ ‘? Od ‚pslates‘ do ‚psalty‘? Dowody empiryczne pracy poznawczej tłumacza – autora polskich neologizmów specjalistycznych z zakresu hymnografii i muzyki bizantyjskiej, 95–114 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.95-114

Joanna PĘDZISZ
„Komentuj na blogu”: interakcje w blogosferze jako przedmiot badań w analizie dyskursu internetowego, 115–126 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.115-126

Jan SIKORA
Uwagi na temat illokutywnej funkcji asertywów, 127–133 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.127-133

Anna SZCZEPANIAK-KOZAK, Hadrian LANKIEWICZ
Wybrane aspekty mowy nienawiści w Polsce, 135–147 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.135-147

Magdalena SZULC-BRZOZOWSKA
Deutsche rhetorizitätserzeugende Abtönungspartikeln und ihre polnischen Äquivalente, 149–166 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.149-166

Artur ŚWIĄTEK
The use of the selected lexical and function words (to, there, before) by L2 Polish users at different proficiency levels, 167–173 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.167-173

Magdalena ZABIELSKA
Medyczny opis przypadku w służbie lekarzom, studentom i pacjentom, 175–186 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.175-186

Anna ZAGÓRSKA
Macrostructures and microstructures of multilingual LSP dictionaries, 187–199 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.187-199

POLEMIKI I PRZEGLĄDY / POLEMICS AND REVIEWS

Katarzyna SOWA-BACIA
Renata CZAPLIKOWSKA/ Artur Dariusz KUBACKI, Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch für künftige DaF-Lehrende. Wydawnictwo Biura Tłumaczeń Kubart, Chrzanów, 2016, 240 str. , 201–202 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.201-202

Renata CZAPLIKOWSKA
Hans-Jürgen HANTSCHEL, Michaela BRINITZER, Sandra KROEMER, Monika MÖLLER-FRORATH, Lourdes ROS, DaF unterrichten: Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Verlag Klett, 2013, 184 str. , 203–206 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.203-206

Marcin ŁĄCZEK
Elżbieta JENDRYCH, Business English. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2015, 246 str. , 207–209 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.207-209

SPRAWOZDANIA / REPORTS

Marcin ŁĄCZEK
Lingwistyka Stosowana. 35 lat PTLS. Warszawa, 15-16 kwietnia 2016., 210–213 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.1.pp.210-213