Lingwistyka Stosowana 19: 4/2016

[TOM / VOLUME]

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENCE

ARTYKUŁY / ARTICLES

Glottodydaktyka / Glottodidactics

Agnieszka ANDRYCHOWICZ-TROJANOWSKA
Sposoby pracy ucznia szkoły średniej z podręcznikiem do nauki języka angielskiego w obrazowaniu okulograficznym, 1–22 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.1-22

Beate BAUMANN
Die Entdeckung des „Selbstverständlichen in einem neuen Licht“. Interkulturelles Lernen durch Spracharbeit und -reflexion im universitären Kontext, 23–31 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.23-31

Elżbieta GAJEK
Technologie mobilne w nauczaniu języków obcych – w opinii nauczycieli języków obcych, 33–46 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.33-46

Bogumił GASEK
Wiedza akcentologiczna w nauczaniu języka rosyjskiego na studiach rusycystycznych, 47–59 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.47-59

Jacek KARPIŃSKI
Komunikacja na pokładzie samolotu jako wyzwanie dla dydaktyki języków obcych, 61–75 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.61-75

Marcin ŁĄCZEK
Glottodydaktyka dwujęzyczna – przegląd polskiej i angielskiej terminologii, 77–89 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.77-89

Mariusz MELA, Virginia SCHULTE
Jak piękny jest ludzki głos! Techniki wizualizacji, mierzenia i deskrypcji ludzkiego głosu, 91–103 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.91-103

Marcin MIZAK
What kind of /r/ is linking /r/? An analysis of the realization of linking /r/ in RP on the basis of selected English phonetic books and usage-based accounts, 105–117 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.105-117

Magdalena SOWA
Planowanie kursu języka specjalistycznego: problemy i wyzwania metodyczne przyszłych nauczycieli języka francuskiego, 119–135 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.119-135

Translatoryka / Translatorics

Emil LESNER
O problemie przekładu tekstów melicznych na podstawie pieśni 'Wilcza zamieć’ i jej tłumaczenia na język niemiecki, 137–147 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.137-147

Anna MAŁGORZEWICZ
Podejście zadaniowe w antropocentrycznej translodydaktyce akademickiej, 149–165 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.149-165

Mariusz MARCZAK
Podejście międzykulturowe a rozwijanie kompetencji translatorskiej, 167–183 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.167-183

Monika NADER-CIOCZEK
Kompetencje tłumaczeniowe w ramach tłumaczenia a vista, 185–194 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.185-194

Mieczysław NASIADKA
Tłumaczenie konsekutywne w wykonaniu zaawansowanego studenta kursu tłumaczenia ustnego – analiza wyników i głównych problemów, 195–204 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.195-204

Joanna OSIEJEWICZ
Prawnomiędzynarodowe aspekty tłumaczenia traktatów, 205–215 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.205-215

Katarzyna TRYCZYŃSKA
Problem asymetrii kulturowej w niderlandzkich i angielskich przekładach wybranych polskich powieści współczesnych, 217–228 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.217-228

Jerzy ŻMUDZKI
Ekwiwalencja translacyjna – próba określenia jej aktualnego statusu jako zjawiska i terminu w ogólnej perspektywie translatorycznej, 229–242 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.229-242

POLEMIKI I PRZEGLĄDY / POLEMICS AND REVIEWS

Sambor GRUCZA
Monika PŁUŻYCZKA, Tłumaczenie a vista. Rozważania teoretyczne i badania eyetrackingowe (= Studi@ Naukowe 30). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW. Warszawa, 2015, 243–246 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.4.pp.243-246