Applied Linguistics Papers 27/ 4 (2023)

TABLE OF CONTENTS

Articles

ADHD as a Factor Influencing the Choice of Vocabulary Learning Techniques in a Fo-
reign Language, Agnieszka BŁASZCZAK, 1–12 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.4.pp.1-12

Działalność terminologiczna Hipolita Cegielskiego w świetle aktualnych zagadnień
komunikacji specjalistycznej, Agnieszka BŁAŻEK, 13–25 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.4.pp.13-25

Etymology as a vehicle for Polish-English cultural links, Maciej LASKOWSKI, 26–33 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.4.pp.26-33

Corpus linguistics and Generative AI tools in term extraction. A case of Kashubian –
a low-resource language, Marek ŁUKASIK, 34–45 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.4.pp.34-45

Exploring Multiple Identities in Barack Obama’s Speeches to the African and Arab Au-
dience, Oluwole SANNI, 46–60 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.4.pp.46-60

Procesy modelowania glottodydaktycznego w ujęciu wybranych współczesnych teorii
lingwistycznych, Adam SZELUGA, 61–71 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.4.pp.61-71

Słownictwo niemieckojęzycznej prasy XIX-wiecznej Łodzi w tekstowo-tematycznym
kontekście, Zenon WEIGT, 72–83 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.4.pp.72-83

Reports

14th International Symposium on Bilingualism (ISB14), 26-30 June 2023, Macquarie
University, Sydney, Australia, Agnieszka ANDRYCHOWICZ-TROJANOWSKA, 84–
85 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2023.4.pp.84-85