Applied Linguistics Papers 26/ 1 (2019)

[TOM / VOLUME]

TABLE OF CONTENTS

Linguistics

Ekwiwalent zerowy w polsko-rosyjskiej leksykografii par przekładowych (na materiale 8. zeszytu „Podręcznego idiomatykonu polsko-rosyjskiego”)
Bogumił GASEK, 1–14 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.1-14

Realne podstawy komunikacji
Grzegorz PAWŁOWSKI, 15–28 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.15-28

Towards a Methodological Framework of Metaterminography
Marek ŁUKASIK, 29–44 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.29-44

Texte und Kommunikationsangebote der Institution Theater im physischen und virtuellen Raum
Tanja ŠKERLAVAJ, 45–64 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.45-64

Polskojęzyczne opisy przypadku z zakresu psychiatrii i psychologii – model tekstowy czy wyjątek? Część I.
Magda ŻELAZOWSKA-SOBCZYK, Magdalena ZABIELSKA, 65–83 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.65-83

Translatorics

Wybory czasowników dyrektywalnych oraz ich wpływ na ekwiwalencję merytoryczną i tekstowo-normatywną w tłumaczeniach wybranych przepisów konstytucyjnych
Jan ILUK, Łukasz ILUK, 85–97 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.85-97

Dwujęzyczna i dwukulturowa tożsamość Chicano na podstawie hybrydycznej prozy Glorii Anzaldúi i Margarity Coty-Cárdenas
Iwona KASPERSKA, 99–109 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.99-109

Wielojęzyczność a egzotyka świata przedstawionego w oryginale i w przekładzie
Agnieszka KRUK, 111–123 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.111-123

Analiza zastosowania wymogów formalnych i merytorycznych w tłumaczeniu poświadczonym na przykładzie studenckiego przekładu polskiego i niemieckiego wyroku rozwodowego
Joanna MIREK, 125–139 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.125-139

Glottodidactics

Researching the glottodidactic potential of selected techniques of working with language material using fMRI
Anna ANTONIUK, Magdalena OLPIŃSKA-SZKIEŁKO, Agnieszka PLUTA, Tomasz WOLAK, 141–153 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.141-153

Menschliche Sprachfähigkeit und ihre neurobiologischen Korrelate. Reflexionen aus glottodidaktischer Sicht
Barbara SADOWNIK, 155–168 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.29-44155-168

The dynamics of Family Language Policy in a trilingual family: A longitudinal case study
Emilia WĄSIKIEWICZ-FIRLEJ, Hadrian LANKIEWICZ, 169–184 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.169-184