Lingwistyka Stosowana 20: 5/2016

[TOM / VOLUME]

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENCE

ARTYKUŁY / ARTICLES

Badania eyetrackingowe / Eye Tracking Reserach

Agnieszka ANDRYCHOWICZ-TROJANOWSKA
Uwaga wzrokowa ucznia szybko czytającego, 1–17 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.5.pp.1-17

Anna BONEK
Ergonomizacja procesu tłumaczenia pisemnego. Wyniki badania okulograficznego, 19–30 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.5.pp.19-30

Agnieszka DĘBSKA, Tomasz SOLUCH, Sylwia SZOSTAKOWSKA
Metodologia badań nad przyjmowaniem perspektywy poznawczej podczas dialogu, 31–49 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.5.pp.31-49

Sambor GRUCZA
W sprawie translatoryki okulograficznej, 51–61 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.5.pp.51-61

Magdalena KMIECIK, Małgorzata GUT, Bibianna BAŁAJ, Jacek MATULEWSKI
Ocena poziomu umiejętności matematycznych na podstawie danych okulograficznych, 63–82 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.5.pp.63-82

Rafał LINOWIECKI, Jacek MATULEWSKI, Bibianna BAŁAJ, Agnieszka IGNACZEWSKA, Joanna DRESZER, Magdalena KMIECIK, Włodzisław DUCH
GCAF. Platforma tworzenia aplikacji kontrolowanych wzrokiem – nowy sposób przygotowywania
w pełni interaktywnych eksperymentów z użyciem okulografu, 83–99 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.5.pp.83-99

Monika PŁUŻYCZKA,
Przestrzenne ruchy sakadowe a pamięć długotrwała, 101–118 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.5.pp.101-118

Sebastian SEYDA, Joanna WIŚNIEWSKA
Czy twarz naprawdę postrzegana jest jako całość? 119–125 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.5.pp.119-125

Małgorzata SZUPICA-PYRZANOWSKA
Przetwarzanie fleksji języka angielskiego w czasie rzeczywistym – badanie eyetrackingowe, 127-154 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.5.pp.127-154