Lingwistyka Stosowana 23: 3/2017

[TOM / VOLUME]

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENCE

ARTYKUŁY / ARTICLES

Lingwistyka / Linguistics

Anna P. BOROWSKA
Dyferencjacja zadań badawczych awialingwistyki na tle bieżących potrzeb lotnictwa, 1–14 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.1-14

Jarochna DĄBROWSKA-BURKHARDT
O języku niemieckim w Polsce. Stereotypy i wyobrażenia na przestrzeni wieków, 15–25 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.15-25

Magdalena FILAR
Kognitywne badania nad semantyką tekstu z perspektywy angloamerykańskiej i z perspektywy germanistycznej, 27–38 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.27-38

Mirosław GAJER
Analiza zagadnień związanych z próbami odczytania dysku z Fajstos w kontekście występowania na jego powierzchni zagadkowych wzorów geometrycznych, 39–46 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.39-46

Marek ŁUKASIK
Lexical Minimum (Re)Defined, 47–63 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.47-63

Renata NADOBNIK
Sprachführer für besondere Zwecke (am Beispiel des Deutschen und des Polnischen), 65–78 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.65-78

Alicja SZTUK
Problemy i wyzwania polityki terminologicznej na przykładzie baz danych terminologicznych, 79–90 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.79-90

Glottodydaktyka / Glottodidactics

Małgorzata BIELICKA
Zróżnicowanie wyników testu na rozumienie zjawisk gramatycznych jako wskaźnik zindywidualizowanych procesów nabywania języka drugiego w grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, 91–105 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.91-105

Joanna KIC-DRGAS
Polityka językowa przedsiębiorstwa a planowanie kursu języka specjalistycznego na przykładzie branży informatycznej, 107–117 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.107-117

Krzysztof KOTUŁA
Strategie współtworzenia tekstów w procesie glottodydaktycznym, 119–133 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.119-133

Mariusz KRUK, Joanna ZAWODNIAK
Rozważania o zmiennym charakterze motywacji na lekcji języka angielskiego jako obcego wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, 135–149 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.135-149

Jolanta ŁĄCKA-BADURA
Ocena wiedzy i kompetencji przedmiotowych jako element dydaktyki języka obcego dla celów biznesowych w programie studiów wyższych, 151–165 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.151-165

Marcin ŁĄCZEK
Funkcja facylitacyjna angielskiej polityki oświatowej w zakresie kształcenia mniejszości
etnicznych (przypadek inspektoratu oświaty w Milton Keynes), 167–179 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.167-179

Izabela ORCHOWSKA
Kształcenie nauczycieli języków obcych jako interdyscyplinarny przedmiot poznania naukowego. Refleksja metaglottodydaktyczna na temat relacji między glottodydaktyką a pedagogiką, 181–195 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.181-195

Translatoryka / Translatorics

Emil LESNER
O tworzeniu i technikach przekładu tzw. „easter eggów“ na wybranych przykładach z trylogii gier komputerowych „Wiedźmin“ i jej tłumaczenia na język niemiecki, 197–211 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.197-211

Mieczysław NASIADKA
Typy translatorów automatycznych w tłumaczeniu metafor, 213–227 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.213-227