Lingwistyka Stosowana 24: 4/2017

[TOM / VOLUME]

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENCE

ARTYKUŁY / ARTICLES

Lingwistyka legistlatywna/ Law Linguistics

Ewa BIAŁEK
Agrément w słowniku przekładowym: między teorią a praktyką, 1–21 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.1-21

Anna BONEK
Rozszerzenie podstaw rekonstrukcji mentalnych procesów translacyjnych o wyniki badań okulograficznych i ankietowych, 23–35 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.23-35

Urszula BUKOWSKA-PELC
Precyzja języka prawnego jako przykład precyzji języka fachowego, 37–43 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.37-43

Izabela GAWŁOWICZ
Pojęcie „wspólnota międzynarodowa” w retoryce Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, 45–56 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.45-56

Małgorzata W. GREßLER
Termin „scientology church” w translacji języka prawnego w perspektywie języka kościelnego, 57–67 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.57-67

Jarosław KUCZER
Herrenstand – panský stav – stan panów.Trudności w tłumaczeniu i wprowadzaniu do obiegu naukowego pojęć historycznych o złożonym charakterze prawno-administracyjnym i społeczno-kulturowym, 69–81 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.69-81

Sławomir MACIEJEWSKI, Izabela GAWŁOWICZ
Współpracę kształtuje dialog – komunikowanie się związków zawodowych z pracownikami, 83–94 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.83-94

Joanna MARkIEWICZ-STANNY
Język aktów prawnych a ekskluzja społeczna imigrantów w sytuacji nieregularnej, 95–107 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.95-107

Beata MIKOŁAJCZYK, Jarosław APTACY
Intratextuelle Verweise – Kohäsionsstiftung in Rechtstexten, dargestellt am Beispiel der Textsorte Habilitationsordnung, 109–138 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.3.pp.109-138

Aleksandra MONARCHA-MATLAK
Pojęcie komunikacji elektronicznej w doktrynie i aktach prawnych, 139–148 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.139-148

Joanna OSIEJEWICZ
Sprawiedliwość językowa w prawie środowiska: ludy tubylcze a narody Unii Europejskiej, 149–163 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.149-163

Krzysztof WESOŁOWSKI, Dorota AMBROŻUK
Interpretacja postanowień konwencji międzynarodowych zawierających normy o charakterze cywilnoprawnym, 165–176 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2017.4.pp.165-176