Applied Linguistics Papers 25/ 3 (2018)

[TOM / VOLUME]

TABLE OF CONTENTS

Linguistics

Pola tematyczne współczesnego specjalistycznego słownictwa morskiego
Halina GAJEWSKA, 1–15 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.1-15

Kolokacje terminologiczne i terminy wielowyrazowe w słownikach specjalistycznych – na przykładzie leksyki motoryzacyjnej
Magdalena LISIECKA-CZOP, 17–28 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.17-28

Problemy terminologiczne i deskrypcyjne dotyczące językowych aspektów ludzkiej kognicji
Jolanta MAZURKIEWICZ-SOKOŁOWSKA, 29–41 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.29-41

Formuły rutynowe w słownikach i uzusie – na przykładzie niemiecko-polskim i polsko-niemieckim
Krzysztof NERLICKI, 43–59 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.43-59

Niedookreśloność znaczeniowa idiomów z perspektywy semantyki kognitywnej i jej implikacje dla frazeografii
Anna SULIKOWSKA, 61–77 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.61-77

The use of the selected English determiners by Polish users of English at different proficiency levels
Artur ŚWIĄTEK, 79–88 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.79-88

Glottodidactics

Parametry okoruchowe ucznia szybko czytającego
Agnieszka ANDRYCHOWICZ-TROJANOWSKA, 89–105 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.89-105

O językach mniejszościowych (ze szczególnym uwzględnieniem walijskiego)
Marcin ŁĄCZEK, 107–120 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.107-120

Rzetelność źródeł informacji a trafność treści nauczania w planowaniu kursu języka obcego dla potrzeb zawodowych
Magdalena SOWA, 121–134 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.121-134

Transferencja wiedzy specjalistycznej w ramach projektów e-learningowych z zakresu ochrony zdrowia oraz włókiennictwa i branży odzieżowej
Paweł SZERSZEŃ, 135–147 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.135-147

Porównawcze studium doświadczania nudy w nauce języków drugiego i trzeciego
Joanna ZAWODNIAK, Mariusz KRUK, 149–163 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.149-163

Book Reviews

Gerd NAUMANN Filmsynchronisation in Deutschland bis 1955. PL Academic Research Medienästhetik und Mediennutzung, t.5, Frankfurt 2016, 310 s.
Elżbieta PLEWA, 165–167 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.165-167

Joanna ROKITA-JAŚKOW/ Werona KRÓL-GIERAT (red.), Wczesny start językowy, wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, 202 s.
Katarzyna SOWA-BACIA, 168–170 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.168-170

Reports

Sprawozdanie z konferencji Medycyna Narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji
Aldona Katarzyna JANKOWSKA, Magda ŻELAZOWSKA-SOBCZYK, 171–174 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.171-174

The 6th Polish Eye Tracking Conference Report
Dominik KUDŁA, Maria NIKISHINA, 175–180 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.3.pp.175-179