Applied Linguistics Papers 26/ 2 (2019)

[TOM / VOLUME]

TABLE OF CONTENTS

Linguistics

Polskojęzyczne opisy przypadku z zakresu psychiatrii i psychologii – model tekstowy czy wyjątek? Część II
Magda ŻELAZOWSKA-SOBCZYK, Magdalena ZABIELSKA, 1–19 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.2.pp.1-19

Translatorics

Tęsknię po tobie – o transferowych błędach rządu czasowników w polszczyźnie studentów z Ukrainy
Dominika IZDEBSKA-DŁUGOSZ, 21-32 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.2.pp.21-32

Problemy przekładu podmiotów zaimkowych w aktach prawnych na język polski
Jan ILUK, Łukasz ILUK, 33-46 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.2.pp.33-46

Zależność między leksykonem mentalnym a procesem tłumaczenia
Iwona LEGUTKO-MARSZAŁEK, 47-62 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.2.pp.47-62

O problemach w przekładzie fitonimów artystycznych na podstawie powieści „Der Schrecksenmeister” Waltera Moersa i jej tłumaczenia na język polski
Emil Daniel LESNER, 63-76 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.2.pp.63-76

Nazwy placówek medycznych zawierające rzeczownik zakład w przekładzie na język niemiecki
Magdalena ŁOMZIK, 77-90 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.2.pp.77-90

Kształcenie tłumacza symultanicznego a trening rozwoju osobistego. O portfolio tłumaczeniowym jako narzędziu wspierającym samopoznanie
Joanna PĘDZISZ, 91-102 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.2.pp.91-102

Glottodidactics

How Polish Students Develop Mandarin Pronunciation through Intensive Training
Ewa ZAJDLER, Man-ni CHU, 103-115 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.2.pp.103-115

Book Reviews

Katarzyna Sowa-Bacia, Artur Kubacki (red.) Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018
Magdalena ŁOMZIK, 117-119 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.2.pp.117-119

Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki, Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis. Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Chrzanów ‒ Kraków, 2019, 248 str.
Justyna SEKUŁA, 121-125 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.2.pp.121-125