Applied Linguistics Papers 25/ 1 (2018)

[TOM / VOLUME]

TABLE OF CONTENTS

Linguistics

Inkorporowanie modeli z dziedziny fizyki, matematyki i neurobiologii na grunt lingwistyki antropocentrycznej
Anna BAJEROWSKA, 1–8 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.1-8

Pleonazm jako reduplikacja semantyczna we współczesnym języku niemieckim
Paweł BĄK, 9–24 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.9-24

Sprachontologie und Entwicklung natürlicher Sprachen
Michail L. KOTIN, 25–37 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.9-24

Kilka uwag o frazeologizmach w słownikach dwujęzycznych online
Magdalena LISIECKA-CZOP, 39–50 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.39-50

Metafizyka myślenia – syntetycznie o kwestii ‚myślenie’ czy ‚myślenie specjalistyczne’?
Grzegorz PAWŁOWSKI, 51–59 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.51-59

Na czym polega „lingwistyczna inteligencja” współczesnych systemów glottodydaktycznych? Adaptywność w skali mikro- i makro w obecnych rozwiązaniach e-learningowych
Paweł SZERSZEŃ, 61–72 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.61-71

Między dźwiękiem a obrazem w języku chińskim
Ewa ZAJDLER, 73–83 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.73-83

Glottodidactics

Indywidualizacja nauczania na lekcji języka obcego – utopia czy konieczność?
Monika JANICKA, 85–97 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.85-97

Sukces w nauce języka obcego w świetle podejścia ekologicznego
Hadrian LANKIEWICZ, 99–115 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.99-115

Problemy składniowe w tekstach naukowych studentów filologii germańskiej: Kilka uwag o specyfice pisarstwa naukowego w języku niemieckim jako obcym
Monika SCHÖNHERR, 117–126 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.117-126

Pragmatic competence of teachers: a contrastive case study of native and non-native teachers of English
Anna SZCZEPANIAK-KOZAK, Emilia WĄSIKIEWICZ-FIRLEJ, 127–142 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.127-142

Translatorics

Wykładnia translacyjna tekstów z zakresu prawa
Anna BONEK, 143–157 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.143-157

Wpływ wiedzy translatorskiej studentów 1. roku na skuteczność dydaktyki translacji
Monika NADER-CIOCZEK, 159 –170 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.159-170

Programy wspomagające tłumaczenie „w chmurze” – co i jak w trawie piszczy?
Maria NIKISHINA, 171–179 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.171-179

Wpływ kompetencji dyskursywnej na rozwój sprawności translatorskich w zakresie tłumaczenia symultanicznego
Joanna PĘDZISZ, 181–192 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.181-192

Book Reviews

Helmut Glück, Die Fremdsprache Deutsch im Zeitalter der Aufklärung, der Klassik und der Romantik. Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte in Europa (Fremdsprachen in Geschichte und Gegenwart. Bd. 12). Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2013, 738 S.
Andrzej KĄTNY, 193–196 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.193-196

Reports

Sprawozdanie z konferencji 5th Polish Eye Tracking Conference (Lublin 21-23.04.2017)
Dominik KUDŁA, 197–200 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.1.pp.197-200