Applied Linguistics Papers 26/ 3 (2019)

[TOM / VOLUME]

TABLE OF CONTENTS

Articles

Terminologia (antropocentryczna) – jej przedmiot badań i zadania
poznawcze
Sambor GRUCZA, 1–13 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.3.pp.1-13

Meldo na Zanzi o 8 w lokalu… czyli słów kilka o języku personelu pokładowego
Jacek KARPIŃSKI, 15–26 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.3.pp.15-26

Ograniczony zakres idiolektu jako skutek niepełnej edukacji na przykładzie osób z wykształceniem podstawowym
Iwona LEGUTKO-MARSZAŁEK, 27–38 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.3.pp.27-38

Modern Foreign Languages in Numbers: the Case of Poland
Marcin ŁĄCZEK, 39–49 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.3.pp.39-49

Wspólna struktura ludzkich dociekań w pragmatyce komunikacji prawniczej
Joanna OSIEJEWICZ, 51–61 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.3.pp.51-61

Hybrid language of in-cockpit specialist discourse
Olena PETRASHCHUK, 63–75 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.3.pp.63-75

O miejscu kompetencji pragmatycznej w glottodydaktyce
Magda SERWADCZAK, 77–86 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.3.pp.77-86

Problemy terminologiczne w przekładzie tekstów prawnych z zakresu prawa pracy na przykładzie języka niderlandzkiego i polskiego
Katarzyna TRYCZYŃSKA, 87–103 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.3.pp.87-103

Book Reviews

Barbara Meritims, Sprache und Kognition. Ereigniskonzeptualisierung im Deutschen und Tschechischen (Konvergenz und Divergenz. Sprachvergleichende Studien zum Deutschen, Bd. 8).  Berlin / Boston 2018: de Gruyter. 297 str.
Andrzej KĄTNY, 105–109 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.3.pp.105-109

Barbara Skowronek, Fremdsprachenunterricht als Kommunikation unter Berücksichtigung von lautsprachlich kommunizierenden Gehörlosen. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2019, 240 str.
Monika KOWALONEK-JANCZAREK, 111–113 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2019.3.pp.111-113