Applied Linguistics Papers 26/ 4 (2022)

TABLE OF CONTENTS

Articles

Kim jest uczeń ze spektrum autyzmu – implikacje (glotto)dydaktyczne
Agnieszka ANDRYCHOWICZ- TROJANOWSKA, 1–8 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.1-8

Mediacja komunikacji w podręcznikach do nauki języka francuskiego dla szkół ponadpodstawowych
Halina CHMIEL-BOŻEK, 9–24 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.9-24

Safety card jako przykład wizualnej instrukcji bezpieczeństwa w komunikacji między linią lotniczą a pasażerami
Jacek KARPIŃSKI, 25–40 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.25-40

Developing Selected Components of Translator Competence through the Analysis of Discourse Moves
Mariusz MARCZAK, 41–53 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.41-53

Początki autonomicznego uczenia się języków obcych na wybranych przykładach samouczków języka niemieckiego dla Polaków
Renata NADOBNIK, 54–73 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.54-73

Człowiek i maszyna w walce z fake news: porównanie analizy cech lingwistycznych dezinformacji dokonanej przez człowieka i sztuczną inteligencję – narzędzie uczenia maszynowego
Aleksandra PAWLICKA, 74–83 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.74-83

East Slavic interference in L2 Polish: state of the art and future perspectives
Jacopo SATURNO, 84–97 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.84-97

Słownictwo fachowe nauk ścisłych i jego dydaktyzacja w aspekcie kontrastywnym polsko- niemieckim
Janusz STOPYRA, 98–106 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.98-106

A translator in the face of linguistic violence/aggression – challenges and translation methods
Artur ŚWIĄTEK, 107–117 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.107-117

Ośrodkowe zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci w wieku szkolnym w świetle uczenia (się) języka angielskiego
Magda ŻELAZOWSKA-SOBCZYK, Natalia CZAJKA, Piotr H. SKARŻYŃSKI, 118–127 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.118-127

Book Reviews

Andrzej Kątny, Das Polnische im Spiegel des Deutschen. Studien zurkontrastiven Linguistik. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2021, 181 S.
Jacek GRYCZKA, 128–131 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.128-131

Reports

Sprawozdanie z konferencji International Hybrid Conference on Diversity and Inclusivity in English Language Education, 9-10.12.2022, Bangkok, Tajlandia
Magda ŻELAZOWSKA-SOBCZYK, Agnieszka ANDRYCHOWICZ-TROJANOWSKA, 132–134 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2022.4.pp.132-134