Lingwistyka Stosowana 16: 1/2016

[TOM / VOLUME]

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENCE

ARTYKUŁY / ARTICLES

Translatoryka / Translatorics

Isabel DE LA CRUZ-CABANILLAS, Cristina TEJEDOR-MARTÍNEZ
The Error Analysis Approach for the Assessment of Automatic Translation, 1–9 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.1-9

Magdalena FILAR
Złożenia i związki frazeologiczne w tekście i w przekładzie – implikacje dla dydaktyki przekładu, 11–22 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.11-22

Jolanta HINC
Tutoring akademicki jako metoda kształcenia kompetencji translatorskiej – opis projektu, 23–35 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.23-35

Monika NADER-CIOCZEK
Tłumaczenie a vista w dydaktyce innych rodzajów translacji, 37–45 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.37-45

Katarzyna TRYCZYŃSKA
Czy „glazen huizen” to nadal „szklane domy Żeromskiego”? Tłumacz a kulturowe uwarunkowania przekładu, 47–58 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.47-58

Piotr UŚCIŁOWSKI
Deutsch – polnische Zusammenarbeit im Selbstverwaltungsbereich. Ein Rückblick aus der Perspektive eines Übersetzers, 59–71 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.59-71

Glottodydaktyka / Glottodidactics

Monika J. NAWRACKA
Międzykulturowość w refleksyjnym nauczaniu języków na przykładzie polskiego jako obcego. Perspektywa antropologiczna, 73–86 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.73-86

Anna SZAFERNAKIER-ŚWIRKO
Nauczanie dorosłych. Nowe wyzwania. (Na przykładzie indywidualnych zajęć języka rosyjskiego z klientem biznesowym), 87–93 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.87-93

Paweł SZERSZEŃ
Dydaktyka „języka ekonomii” (II). Teksty ekonomiczne, ich gatunki i komponenty oraz metody uczenia „języka ekonomii”, 95–108 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.95-108

Małgorzta SZUPICA-PYRZANOWSKA
Language attrition – implications for second/foreign language acquisition, 109–120 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.109-120

Ewa ZAJDLER, Aneta STAL
Ekspozycja na język tonalny a wrażliwość słuchowa, 121–134 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.121-134

POLEMIKI I PRZEGLĄDY / REVIEWS

Hanka KONIECZNA-ZIĘTA
Norbert MORCINIEC, Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do niemiecko-polskiej gramatyki kontrastywnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2014, 96 str., 135–138 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.135-138

Luiza CIEPIELEWSKA-KACZMAREK
Elke Hentschel, Theo Harden, Einführung in die germanistische Linguistik, Peter Lang Verlag, Bern 2014, 238 S., 139–141 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.139-141

Magdalena ŁOMZIK
Artur Dariusz KUBACKI, Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher, Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Chrzanów, 2015, 288 str., 143–144 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp. 143-144

SPRAWOZDANIA / REPORTS

Kwiryna PROCZKOWSKA
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Mehrsprachigkeit und Multikulturalität im translatorischen und glottodidaktischen Paradigma, 9-11.10.2015 r., Uniwersytet Wrocławski, 145–146 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.145-146

Magdalena JASZCZYK, Anna MARKO
Bericht über die Internationale wissenschaftliche Jubiläumskonferenz Angewandte Linguistik: Erfahrungen und Perspektiven, Poznań 16-17.10.2015, 147–149 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.20804814.2016.1.pp.147-149