Applied Linguistics Papers 25/ 4 (2018)

[TOM / VOLUME]

TABLE OF CONTENTS

Translatorics

O przedmiocie i zadaniach translatoryki raz jeszcze
Franciszek GRUCZA, 1–14 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.1-14

A no-tendency tendency. Proper names in Polish translation. An analytical study on the basis of the Harry Potter series
Bartosz BUĆ, 15–25 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.15-25

Portfolio jako narzędzie wspomagające autokorektę tłumaczeń pisemnych – przykład aplikacji
Jolanta HINC, 27–37 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.27-37

Mistyfikacja i przekład. Joe Alex po rosyjsku
Jolanta LUBOCHA-KRUGLIK, 39–52 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.39-52

Między Portugalią a Francją, między słowem a obrazem – odbiór wielojęzyczności oryginału w przekładzie komiksu Portugal Cyrila Pedrosy
Agnieszka KRUK, 53–64 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.53-64

‘Przekład komizmu’ czy ‘komizm w przekładzie’, czyli o problemie tłumaczenia niemieckiej gry komputerowej „Deponia” na język polski
Emil Daniel LESNER, 65–77 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.65-77

Ekwiwalencja w translacji – tertium comparationis czy iluzja?
Anna MAŁGORZEWICZ, 79–90 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.79-90

Tłumaczenie w programie CAT z poglądem translatora: chwilowa fascynacja czy przyszłość  tłumaczeń pisemnych?
Maria NIKISHINA, 91–100 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.91-100

The first hundred years: A History of Eye Tracking Research on Text
Monika PŁUŻYCZKA, 101–116 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.101-116

Glottodidactics

Eytrackingowa analiza stopnia dostosowania podręczników szkolnych do nauki języka angielskiego do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową. Cz. I: wyniki testu psychologicznego
Katarzyna WIEJAK, Katarzyna Maria BOGDANOWICZ, Agnieszka ANDRYCHOWICZ-TROJANOWSKA, Sambor GRUCZA, 117–128 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.117-128

Eytrackingowa analiza stopnia dostosowania podręczników szkolnych do nauki języka angielskiego do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową. Cz. II: wprowadzenie do przeprowadzonej analizy okulograficznej
Agnieszka ANDRYCHOWICZ-TROJANOWSKA, Sambor GRUCZA, 129–143  [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.129-143

Linguistics

Języki specjalistyczne w świetle wybranych założeń emergentyzmu. Przyczynek do rozważań teoretycznych
Anna BAJEROWSKA, 145–157 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.145-157

Sztuczna inteligencja (SI) w badaniach lingwistycznych
Alicja SZTUK, 159–174 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.159-174

Between the text and the discourse. A few remarks on the subject of communicative competence within the texts of legal acts
Agnieszka CHODUŃ, 175–182 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.175-182

The Notion “Interest of the Legal Nature” in the International Court of Justice’s Jurisprudence
Izabela GAWŁOWICZ, 183–193 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.183-193

Theoretical Underpinnings of Metaterminography
Marek ŁUKASIK, 195–213 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.195-213

Językowe i tekstowe sposoby popularyzacji wiedzy prawnej w niemieckiej prasie opiniotwórczej i bulwarowej – pilotażowa analiza intralingwalna
Joanna WOŹNIAK, 215–233 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.215-233

Book Reviews

Simon H./ Funk-Baker G. (2017), Deutsche Rechtssprache. Ein Studien- und Arbeitsbuch mit Einführung in das deutsche Recht, 6., neubearbeitete Auflage, C.H. Beck u.a. München u.a., S. 334. ISBN 978-3-406-69256-7, 978-3-7190-3819-9, 978-3-7007-7105-0
Felicja KSIĘŻYK, 235–239 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.235-239

Galina Gumovskaya, LSP: English of Professional Communication. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken/ Moscow, 2017, pp. 366
Jan ŁOMPIEŚ, 240–242 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.240-242

Bolesław Cieślik, Danuta Kierzkowska, Anna Michalska, Dorota Staniszewska-Kowalak, Jacek Zieliński, Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Wydawnictwo Translegis, Warszawa, 2018, 321 str.
Magdalena ŁOMZIK, 243–244 [PDF]
https://doi.org/10.32612/uw.25449354.2018.4.pp.243-244